Services

Immigration Matters

Kielteinen oleskelulupapäätös? Kielteinen turvapaikkapäätös? Kielteinen kansalaisuuspäätös? Karkotuspäätös, käännyttäminen tai Schengen-aluetta koskeva maahantulokielto? Ei hätää, me lakiasiaintoimisto Säkäjärvi Karttunen Oy:ssä huolehdimme tehokkaasta muutoksenhausta hallintoprosessissasi perinpohjaisesti ja nopeasti.

Read more

 

Criminal Law

Rikosoikeudenkäynnit ovat elämän vaikeimpia kokemuksia. Oikeudenkäyntiin valmistutuminen ja asioista huolehtiminen voi tuntua ylitsepääsemättömältä ja turhauttavalta. Me pidämme huolen siitä, että oikeutesi otetaan huomioon ja asiasi ajetaan parhaalla mahdollisella tavalla tuomioistuimessa.

Read more

 

Financial Disputes

Onko joku sinulle velkaa? Etkö saa saataviasi takaisin? Eikö velallinen suostu maksamaan velkaansa? Onko yritykselläsi myyntisaamisia luvattoman pitkään maailmalla? Velka-asioissa autamme sinua selvittämään, mitkä mahdollisuudet sinulla on velkasi tehokkaalle perimiselle. Selvitämme yhdessä saatavasi reaalisuuden ja teemme tarvittavat oikeudelliset asiakirjat puolestasi.

Read more

 

 

Child Custody, Right of Access and Child Support

Onko sinulla kiista lapsen huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisesta tai elatuksesta? Tapaamisoikeus on lapsen ehdoton oikeus tavata sitä vanhempaa, jonka luona lapsi ei asu. Lakimiehemme huolehtii puolestasi näiden kohdallesi osuneiden inhimillisesti hyvin raskaiden ja emotionaalisesti kuluttavien ongelmien ratkomisen ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta neuvottelujen kariuduttua tuomioistuintietä joko sen kevyemmässä, asiantuntija-avusteisen sovittelun sisältävässä menettelyssä tai tarvittaessa täysimittaisessa käräjäoikeusprosessissa. Lapsioikeus ja myöskin huostaanottoprosessi kuuluu OTK Marianne Säkäjärven eritysosaamisalueisiin.

Read more

 

Family and Inheritance Law

Avioero, avoero, rekisteröityneen parisuhteen purkautuminen, lähimmäisen menettäminen ja perinnönjako eivät ole ikinä helppoja asioita. Vaikeina hetkinä me autamme sinua jakamalla taakkaasi ja huolehdimme ammattitaidolla osituksesta, omaisuuden erottelusta, pesänselvityksestä, pesänjaosta, tai legataarin, yleistestamentinsaajan tai muun edunsaajan edustuksesta.

Read more

 

Business Law

Velvoiteoikeudelliset toimet, yrityksen sopimus- ja yhtiöoikeudelliset asiat sekä konkurssiasiat ovat kaikki osaamisalueitamme. Me autamme sinua vaikeaselkoisten lakikoukeroiden ymmärtämisessä ja teemme kaiken tarvittavan lainopillisen tarkastus- ja neuvontatyön yrityksesi menestyksen eteen.

Read more