Lapsiasiat

Lapsiasioissa huoltajan ja varsinkin etävanhemmaksi eron sattuessa jäävän vanhemman on tärkeää reagoida välittömästi kaikkiin viranomaisyhteydenottoihin, sillä niiden tulokset saattavat vaikuttaa pitkäkestoisesti lapsen asumiseen ja tapaamisasioihin, myöhemmin aina tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Lapsiasioissa lakimiehen läsnäolo alusta asti takaa äänesi kuuluville saamisen. Lapsen huostaanottoa koskevissa asioissa huoltajien tulee toimia erityisellä tarkkuudella sosiaaliviranomaisten kanssa. Kiireellistä sijoitusta ja kiireellisen sijoituksen jatkamista koskevissa asioissa huoltajia kuullaan lastensuojeluviranomaisessa sen suhteen, puoltavatko he sijoitusta tai sijoituksen jatkamista, jotka ovat varsinaista huostaanottoa ja sijaishuoltoa edeltäviä toimia, vai eivät. Näissä kuulemisissa avustajan läsnäolo on suositeltavaa, vaikka säännönmukaisesti sosiaalitoimi ei tätä mahdollisuutta esillä pidä kovin näkyvästi. Kokemuksemme mukaan avustajan tarve korostuu silloin, kun perhe on monikulttuurinen tai kokonaan maahanmuuttajaperhe.