Borç Tahsilatı

Borçlunuzdan, ödemek istemediği veya ödeyemediği için alacağınızı tahsil edemiyorsanız biz alacağınızın tahsil edilebilmesi için her yolu ve olanakları araştırmaktayız. Alacağınızın tahsili için gereken tüm evrakları hazırlamakta ve ilgili merciler (icra hakimliği) nezdinde işlemleri başlatmaktayız.

Mahkemeden lehinize bir karar çıkması halinde, alacağınız hususunda haciz yetkilileri ile gerekli işlemleri yapmakta ve tüm borcun karşılığını alıncaya kadar işlemlerimizi sürdürmekteyiz.