Borç Tahsilatı

Borçlunuzdan; borcunu ödemek istemediği veya ödeyemediği için alacağınızı tahsil edemiyorsanız biz alacağınızın tahsil edilebilmesi için her yolu ve olanakları araştırmaktayız. Alacağınızın tahsili için gereken tüm evrakları hazırlıyor ve ilgili merciler (İcra hakimliği) nezdinde işlemleri başlatıyoruz.

Mahkemeden lehinize bir karar çıkması halinde alacağınızı haciz yetkilileri ile gerekli işlemleri yapar ve tüm borcun karşılığını alıncaya kadar işlemlerimizi sürdürürüz.