Ulkomaalaisasiat

Ulkomaalaisasiat ovat useimmiten poliisin tai Maahanmuuttoviraston päätöksiä, joista voidaan valittaa tuomioistuimeen, eli saattaa päätökset hallinto-oikeuden uudelleen arvioitaviksi. Muistathan, että päätöksiä koskee useimmiten 30 päivän valitusaika päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Karkottamis- ja käännyttämispäätöksiin voidaan hakea varsinaisen pääasian eli itse valituksen käsittelyn ajaksi täytäntöönpanokieltoa. Hallinto-oikeus voi myöntää täytäntöönpanokiellon silloin, kun se katsoo valittajan oikeuden tehokkaaseen muutoksenhakuun vaarantuvan, jos päätös pannaan täytäntöön valituksen ollessa vasta käsittelyssä. Kun valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano kielletään, saa päämies oleskella Suomessa valitusprosessin ajan.

Vielä hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeenkin, jos päätöksesi pysyy kielteisenä, voit valittaa siitä säädetyn valitusajan kuluessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamalla sinne valituslupahakemuksen ja valituksen, jotka asiantuntevasti puolestasi laadimme. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn pääseminen ei valituslupajärjestelmän vuoksi ole selviö, mutta voimme rohkaisuksesi todeta, että toimistomme kirjoittamista lukuisista käsitellyistä valituksista tietty osa on saanut ennakkoratkaisun aseman ja julkaistu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuina.